:::: MENU ::::

YAPIM-YÖNETİM GELİŞTİRME ATÖLYESİ

AFISYapım-Yönetim Atölye Sekreteryası:

Pınar YENER (0531 252 95 44)
Burcu KARAKAŞ (0535 232 65 28)
Film Yönetmenleri Derneği
İstiklal Caddesi Atlas pasajı C blok kat 2 Beyoğlu-İst
Tel :0212 293 90 01

Atölyelerin Gerçekleştirileceği Mekanlar:

Yeşilçam Sineması
İstiklal Caddesi İmam Adnan Sok no 8 Beyoğlu -İstanbul
Tel: 0212 293 68 00

Film Yönetmenleri Derneği
İstiklal Caddesi Atlas pasajı C blok kat 2 Beyoğlu-İst
Tel :0212 293 90 01


Bu Projeye Neden Gereksinim Duyuldu?

Bakanlığın sinemamızın gelişmesi yolunda başlatmış olduğu destekleme programının sonuçları ortadadır. Film üretimimiz onlarca kat artmıştır. İlk filmini çekecek olan yönetmenlerin önü açılmış, ulusal ve uluslararası alanda kendilerini ispat etme olanağı bulmuşlardır. Alanında kendini ispat etmiş yapımcı ve yönetmenlerin, aldıkları desteklerle ürettikleri filmler uluslararası alanda en saygın ödülleri ülkelerine getirmişlerdir. Sinemamızın 100 yıllık tarihini incelediğimizde Türkiye adına sinema dalında en çok ödül, bu destek programının başlatılmasından bu yana alınmıştır

Yabancı ülkelerde, ülke sinemamızın tanıtımında büyük işlevi olan film haftaları düzenlenmesi, festivallere ve marketlere katılma programı bu dönemde destek görmüş ve sinemamızın tanınırlığına büyük katkılar sağlamıştır.

Tüm bu olumlu gelişmelerle birlikte birkaç önemli problem de kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Desteklenen film sayısı giderek artmasına rağmen, bu filmlerin, özellikle ilk film yapımlarının, ülke içinde sinema seyircisiyle buluşma oranı giderek düşme eğilimine girmiş, üretim kalitesi giderek zayıflamaya başlamış veya beklenilen yükselim eğrisini gösterememiştir.

Bakanlığa teslim edilen filmlerin, destekleme koşullarına uygunluğu daha tartışmalı hale gelmiştir. Aynı zamanda, çok sayıda desteklenmiş film seyirciyle buluşamadan raflara kaldırılmak durumuna girmiştir.

Bu durum, iki önemli konuyu işaret etmektedir.

1- Destekleme programlarının yeni gelişmelere göre güncellenmesi,
2- Desteklenen filmlerin ön çalışmalarının daha iyi yapılabilmesi için hazırlık programlarının devreye sokulması.

Destekleme kriterleri ve yöntemlerinin güncellenmesi, konuyla ilgili kanun ve yönetmeliklerin düzenlemesini gerektiren bir çalışmadır.

Yapım öncesi ön hazırlık desteği için ise hemen başlatılabilecek bir programın önünde bir engel yoktur.
YAPIM-YÖNETİM ATÖLYESİ bu konudaki büyük eksikliği giderecek ve en az hatayla filmlerin çekilmesine ortam sağlayacak bir programdır.

Ülke sinemamızın gelişmesi ve uluslararası alanda daha tanınır ve pazarlanır olabilmesi için bakanlık tarafından desteklenen, özellikle ilk film projelerinin yapıma başlamadan önce sinema profesyönelleri tarafından bir atölye ortamında ele alınarak en az hatayla yapıma başlamasının ortamı sağlanmış olacaktır.

Özellikle ilk film çekeceklerin yapımcılık, yönetmenlik, oyuncu seçimi, çekim teknikleri ve post prodüksiyon süreçleri konusunda, deneyimli sinemacıların atölyeye alınan proje hakkında fikirlerini ortaya koyması, deneyimlerini paylaşması, projenin daha sağlıklı başlamasına ön-ayak olacaktır.

Dolayısıyla sinemamızın gelişmesi ve kalitesinin yükselmesi için verilen desteğin karşılığını tam anlamıyla alabilmek için iyileştirici önlemler alınmış olacaktır.

Etkinliğin Ayrıntılı Açıklaması:

Özellikle ilk filmini yapacak sinemacılar bu konuda deneyimsiz oldukları ve filmlerine başlamadan önce yeterli bir ön çalışma ortamı bulamadıkları için, yapım süresi ve sonrasında farkında olmadan birçok hataya düşmeleri normaldır.

Bu alanda dünyada başarı sağlamış ülkeler önemli çalışmalar yapmaktadır. Sinema destekleme fonu veren ülkelerde çok sayıda atölye kurulmuş ve bu atölyelerde film projeleri geliştirildiken sonra fona başvurma ortamı sağlanmıştır.

Fon aldıktan sonra ise yine yapım öncesi atölyelerde film projesi tüm yönleriyle masaya yatırılarak yapımın en az hatayla başlamasının ortamı hazırlanmaktadır. Bizim ülkemizde destek alan özellikle ilk film projeleri için bu ön çalışma elzem bir konu haline gelmiştir. Çünkü seçilmiş iyi olduğu düşünülen ilk film projelerinin büyük bölümü bakanlığa teslim edildiğinde büyük hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştır. Ya da bir kısım proje gerçekleşemeden ortada kalmıştır.

Çünkü güzel hayal kurmak ile hayali somutlaştırmak arasındaki projesyonellik isteyen çalışma yapılmamış veya yapılamamıştır. Dolayısıyla bakanlık destekli bu ilk filmleri incelediğimizde genel olarak şöyle sorunlarla karşılaşabiliyoruz:
-Yapım dizaynı ve finans planı, destek fonuna sunulduğu gibi gerçekleşemiyor,
-Yönetmenin kurduğu hayalle yapım arasındaki tamamen teknik ve finansal dizayn eşleşmiyor.
-Senaryo yapım koşullarına göre gerçekçi bir çekim senaryosuna dönüştürülemiyor.
-Oyuncu seçimi duygusallığın ötesine geçip yönetmen-yapımcı realitesiyle gerçekleştirilemiyor.
-Çekim ve post teknikleri açısından, günümüz karmaşık digital teknolojisinin yarattığı sayısız seçenek içinde yeterince inceleme yapmadan karar alınıyor. Sonrasında post production evresinde teknik uyumsuzluklar maliyetin artmasına ve teknik zayıflamaya yol açıyor.
-Gösterim ve pazarlama konusunda her şey son anda kadere bırakıldığı için başarısızlıkla sonuçlanıyor.
-Festival programı ve incelikleri üzerine bilgi sahibi olunmadığı için filmin yakalayabileceği şansları da kullanılamıyor.

Tüm bunların giderilmesinin ya da hataların asgariye indirilmesinin yolu, destek öncesi ve sonrası geliştirme atölyeleriyle giderilebilir. Sinemamızın konusunda deneyimli kişileri, bu amaç doğrultusunda bu atölyede atölye eğitmeni olarak görev alacaktır.

Yapım-Yönetim ön atölyesinde bir proje şöyle ele alınacaktır:

Yapım: Deneyimli yapımcılar, prodüksiyon amirleri, film muhasebesi uzmanları ve bakanlık uzmanından oluşan atölye kurulu, projenin gerçek bütçesi tespit edilip eldeki kaynakla hangi bölüme ne kadar para ayrılması planlaması üzerine detaylı bir çalışma yapılacaktır.

Gerektiğinde senaryo, ortaya çıkan mali tabloya göre özü değişmeden daha işler hale getirilecektir. Bütçe yetersizliğini çözmek için ek fonlar ve ortak yapımcı arama deneyimleri paylaşılacaktır. Bakanlığın teslim takvimi konusunda uyarılar incelenerek yapım ve teslim takvimi tam olarak ortaya konmuş olacaktır.

Yönetmenlik: İlk film deneyimi en zor başlangıçtır. Yönetmen bir senaryoyu hayal ettiği estetik kaygı ve söylem biçimiyle ortaya koyacaktır. Ama set başladığında, önceden kendini gerçekçi bir zemine çekecek ön çalışma yapmamışsa, çekim aşamasında estetiği ve biçimi bir kenara bırakıp işi kotarmak gibi bir zorunluluğa düşecektir. İşte bunu önlemek için deneyimli yönetmenler eşliğinde proje ele alınıp bu kötü sonuçun nasıl önleneceğinin detayları üzerine bir çalışma yapılacaktır.

Cast: Oyuncu seçimi ve karekter analizleri, üzerinde detaylı durulmayan konulardan biridir. Bu atölyede yönetmen, yapımcı, oyuncu ve cast yönetmenleri birlikte proje üzerinde çalışarak projeye en uygun önerileri sunabilirler.

Teknik: Digital teknolojinin yarattığı format kargaşasını aşmak için hem kamera-lens hem de kurgu, ses ve kopya konusundaki uyumu ve estetiği yakalamak için alanında uzmanlar projeye uygun yolu önerebilecekler. Bu konuda iyi ve kötüyü gösterebilecekleri film gösterimleri yapabileceklerdir.

Dağıtım-Pazarlama: Dağıtım şirket temsilcileri, salon sahipleri ve uluslararası pazarlama projesyonelleri de şimdiye kadar yapılanları örneklendirerek bu projenin hangi yolu izlemesi konusunda nasıl gerçekçi olunur üzerine deneyimlerini paylaşacaklardır.

Etkinlik Takvimi ve Program:

Etkinlik, bakanlık destekleme kurullarının sonuçları açıklamasının hemen ardından başlayacaktır.

Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleme kurulu sonuçlarını açıklamasının ardından Yapım-Yönetim Atölyesi başvuruları kabul edip projeleri sıraya koyarak çalışma programını yayınlayacaktır.

Örneğin 2016 yılının ilk toplantısında verilen kısa film ve belgesel için atölyeler hemen başlatılmalıdır. Tahminen Nisan 2016 ilk haftasında açıklanması beklenen yapım desteklerinin ilanı tarihinden itibaren atölyeye başvurular kabul edilmeye başlanacaktır. İki hafta içinde çalışma programı ilan edilecektir.

Programlar başvuru sayısına göre gruplara bölünüp (örneğin 10 projelik gruplar) 4 haftalık çalışmalarla sonuca gidilecektir. İlk grubun atölyesi bitince arkasından diğer 10 projelik geliştirme atölyesi devreye girecektir.

Bu atölyelerin sonuçları hem programa katılan proje sahiplerine hem de bakanlığa bir rapor olarak sunulacaktır.

Devamlılık:

Programın devamlılığı, Sinema Genel Müdürlüğü’nün her destek toplantısının sonuçlanmasına paralel olarak sürdürülecektir. Yani bakanlık 2016 yılı içinde 3 destek toplantısı yapıp sonuç açıkladıysa geliştirme atölyeside ona parelel olarak çalışma başlatacaktır.

Film Yapım-Yönetim Atölyesi bir kereye mahsus bir program olarak görülmemelidir. Bu program sürekliliği olan bir Film Yapım ve Yönetim Akademisi gibi tasarlanmalı ve sürekliliği olmalıdır. Bu yolla ülke sinemamızın standartlarını yükselten, daha iyi pazarlanmasını sağlayan, dış tanıtımımızı daha planlı yapan, kalıcı bir sinema politikası oluşturan, veri biriktirme ve istatistik oluşturmamıza olanak sağlayan, dolayısıyla konuyla ilgili doğru gelecek politikaları oluşturulmasına katkı verecek bir merkez olma şansını kullanmış olacağız.