:::: MENU ::::

YAPIM-YÖNETİM GELİŞTİRME ATÖLYESİ

FİLM YAPIM YÖNETİM AKADEMİSİ BU YIL DİJİTAL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Dosyayı pdf olarak indirmek için tıklayınız

Her yıl Sinema Genel Müdürlüğü ve Film Yönetmenleri Derneği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Film Yapım Yönetim Atölyesi nin yedincisi bu yıl pandemi nedeniyle dijital platformlar aracılığı gerçekleştirilecek.

Kültür Turizm Bakanlığı bünyesinde sürdürülen Sinema Destekleme Fonunundan destek alan Uzun Metraj, kısa ve belgesel lm ile senaryo geliştirme projelerinin ön hazırlıkları için bir eğitim atölyesi ortamı sağlanmaktadır.

Yapım-Yönetim Akademisi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama genel katılımlı atölyelerdir.

Sinemamızın konusunda deneyimli eğitmenleri aracılığı ile yapılan atölyelerde yapım, yönetim, senaryo, kamera, ses, renk, post prodüksiyon ,pazarlama, festival planlaması ile bakanlığa proje teslimi aşamasına kadar tüm konular genel katılımla ele alınıyor. Bu atölyelere tüm proje sahipleri ile birlikte sinema sektöründen herkes katılabiliyor. Sosyal medya üzerinden yapılacak bu oturumlar interaktif olacak.

İkinci aşamada ise her projeye bir danışman atanarak ikili özel görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bu aşamada danışman ve proje sahipleri bir araya getirilerek projeye özel çok yönlü inceleme ve önerilerin ortaya çıkmasına ortam sağlanacak. Bu bölüm tamamen projeye özel olacak ve görüşmeler proje sahibiyle danışman arasında kalacak.

Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ile her aşaması ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan bu eğitim ve danışmanlık programı ile projelerin gerçekliştirilme öncesi daha güçlü ve eksiksiz ortaya çıkmasına katkı sağlanmaya çalışılacaktır. Proje ve proje sahibinin özgürlüğüne ve özgünlüğüne asla müdahale etmeden sadece yapmak istediğini daha iyi yapmaya yönelik bir politika uygulanmaktadır.

2020 Yılı Atölyeleri ve Eğitmenleri

Destekleme yasası ve proje teslim aşamaları ile ilgili Sinema Genel Müdürlüğü Yetkililerinin katılacağı bir oturumla birlikte, konusunda genel atölye yapacak ve proje danışmanlığı yapacak isimler şöyle;

Alin Taşçıyan / Festivaller
Metin Bozkurt / Ses Atölyesi
Atalay Taşdiken / Proje Danışmanı
Mustafa Kara / Proje Danışmanı
Biket İlhan / Proje Danışmanı
Muzaffer Hiçdurmaz / Proje Danışmanı
Derviş Zaim / Proje Danışmanı
Necati Şahin / Proje Danışmanı
Ahmet Hızarcı / Post Prodüksiyon Atölyesi
Reis Çelik / Atölye Genel Yönetmeni
Ertuğrul Karslıoğlu / Proje Danışmanı
Rıza Sönmez / Proje Danışmanı
Semir Aslanyürek / Proje Danışmanı
Harun Türkmenoğlu / Görsel Efekt atölyesi
Mehmet Eryılmaz/ Proje Danışmanı
Faysal Soysal / Proje Danışmanı
Sevinç Yeşiltaş / Proje Danışmanı
Gökhan Tiryaki / Kamera Atölyesi
Tev k Başer / Senaryo Atölyesi
Hakkı Kurtuluş / Proje Danışmanı
Uğur İçbak / Kamera
Mahmut Fazıl Coşkun / Proje Danışmanı
Yamaç Okur / Yapım Atölyesi
Melik Saraçoğlu / Proje Danışmanı


AFISYapım-Yönetim Atölye Sekreteryası:

Pınar YENER (0531 252 95 44)
Burcu KARAKAŞ (0535 232 65 28)
Film Yönetmenleri Derneği
İstiklal Caddesi Atlas pasajı C blok kat 2 Beyoğlu-İst
Tel :0212 293 90 01

Atölyelerin Gerçekleştirileceği Mekanlar:

Yeşilçam Sineması
İstiklal Caddesi İmam Adnan Sok no 8 Beyoğlu -İstanbul
Tel: 0212 293 68 00

Film Yönetmenleri Derneği
İstiklal Caddesi Atlas pasajı C blok kat 2 Beyoğlu-İst
Tel :0212 293 90 01


Bu Projeye Neden Gereksinim Duyuldu?

Bakanlığın sinemamızın gelişmesi yolunda başlatmış olduğu destekleme programının sonuçları ortadadır. Film üretimimiz onlarca kat artmıştır. İlk filmini çekecek olan yönetmenlerin önü açılmış, ulusal ve uluslararası alanda kendilerini ispat etme olanağı bulmuşlardır. Alanında kendini ispat etmiş yapımcı ve yönetmenlerin, aldıkları desteklerle ürettikleri filmler uluslararası alanda en saygın ödülleri ülkelerine getirmişlerdir. Sinemamızın 100 yıllık tarihini incelediğimizde Türkiye adına sinema dalında en çok ödül, bu destek programının başlatılmasından bu yana alınmıştır

Yabancı ülkelerde, ülke sinemamızın tanıtımında büyük işlevi olan film haftaları düzenlenmesi, festivallere ve marketlere katılma programı bu dönemde destek görmüş ve sinemamızın tanınırlığına büyük katkılar sağlamıştır.

Tüm bu olumlu gelişmelerle birlikte birkaç önemli problem de kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Desteklenen film sayısı giderek artmasına rağmen, bu filmlerin, özellikle ilk film yapımlarının, ülke içinde sinema seyircisiyle buluşma oranı giderek düşme eğilimine girmiş, üretim kalitesi giderek zayıflamaya başlamış veya beklenilen yükselim eğrisini gösterememiştir.

Bakanlığa teslim edilen filmlerin, destekleme koşullarına uygunluğu daha tartışmalı hale gelmiştir. Aynı zamanda, çok sayıda desteklenmiş film seyirciyle buluşamadan raflara kaldırılmak durumuna girmiştir.

Bu durum, iki önemli konuyu işaret etmektedir.

1- Destekleme programlarının yeni gelişmelere göre güncellenmesi,
2- Desteklenen filmlerin ön çalışmalarının daha iyi yapılabilmesi için hazırlık programlarının devreye sokulması.

Destekleme kriterleri ve yöntemlerinin güncellenmesi, konuyla ilgili kanun ve yönetmeliklerin düzenlemesini gerektiren bir çalışmadır.

Yapım öncesi ön hazırlık desteği için ise hemen başlatılabilecek bir programın önünde bir engel yoktur.
YAPIM-YÖNETİM ATÖLYESİ bu konudaki büyük eksikliği giderecek ve en az hatayla filmlerin çekilmesine ortam sağlayacak bir programdır.

Ülke sinemamızın gelişmesi ve uluslararası alanda daha tanınır ve pazarlanır olabilmesi için bakanlık tarafından desteklenen, özellikle ilk film projelerinin yapıma başlamadan önce sinema profesyönelleri tarafından bir atölye ortamında ele alınarak en az hatayla yapıma başlamasının ortamı sağlanmış olacaktır.

Özellikle ilk film çekeceklerin yapımcılık, yönetmenlik, oyuncu seçimi, çekim teknikleri ve post prodüksiyon süreçleri konusunda, deneyimli sinemacıların atölyeye alınan proje hakkında fikirlerini ortaya koyması, deneyimlerini paylaşması, projenin daha sağlıklı başlamasına ön-ayak olacaktır.

Dolayısıyla sinemamızın gelişmesi ve kalitesinin yükselmesi için verilen desteğin karşılığını tam anlamıyla alabilmek için iyileştirici önlemler alınmış olacaktır.

Etkinliğin Ayrıntılı Açıklaması:

Özellikle ilk filmini yapacak sinemacılar bu konuda deneyimsiz oldukları ve filmlerine başlamadan önce yeterli bir ön çalışma ortamı bulamadıkları için, yapım süresi ve sonrasında farkında olmadan birçok hataya düşmeleri normaldır.

Bu alanda dünyada başarı sağlamış ülkeler önemli çalışmalar yapmaktadır. Sinema destekleme fonu veren ülkelerde çok sayıda atölye kurulmuş ve bu atölyelerde film projeleri geliştirildiken sonra fona başvurma ortamı sağlanmıştır.

Fon aldıktan sonra ise yine yapım öncesi atölyelerde film projesi tüm yönleriyle masaya yatırılarak yapımın en az hatayla başlamasının ortamı hazırlanmaktadır. Bizim ülkemizde destek alan özellikle ilk film projeleri için bu ön çalışma elzem bir konu haline gelmiştir. Çünkü seçilmiş iyi olduğu düşünülen ilk film projelerinin büyük bölümü bakanlığa teslim edildiğinde büyük hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştır. Ya da bir kısım proje gerçekleşemeden ortada kalmıştır.

Çünkü güzel hayal kurmak ile hayali somutlaştırmak arasındaki projesyonellik isteyen çalışma yapılmamış veya yapılamamıştır. Dolayısıyla bakanlık destekli bu ilk filmleri incelediğimizde genel olarak şöyle sorunlarla karşılaşabiliyoruz:
-Yapım dizaynı ve finans planı, destek fonuna sunulduğu gibi gerçekleşemiyor,
-Yönetmenin kurduğu hayalle yapım arasındaki tamamen teknik ve finansal dizayn eşleşmiyor.
-Senaryo yapım koşullarına göre gerçekçi bir çekim senaryosuna dönüştürülemiyor.
-Oyuncu seçimi duygusallığın ötesine geçip yönetmen-yapımcı realitesiyle gerçekleştirilemiyor.
-Çekim ve post teknikleri açısından, günümüz karmaşık digital teknolojisinin yarattığı sayısız seçenek içinde yeterince inceleme yapmadan karar alınıyor. Sonrasında post production evresinde teknik uyumsuzluklar maliyetin artmasına ve teknik zayıflamaya yol açıyor.
-Gösterim ve pazarlama konusunda her şey son anda kadere bırakıldığı için başarısızlıkla sonuçlanıyor.
-Festival programı ve incelikleri üzerine bilgi sahibi olunmadığı için filmin yakalayabileceği şansları da kullanılamıyor.

Tüm bunların giderilmesinin ya da hataların asgariye indirilmesinin yolu, destek öncesi ve sonrası geliştirme atölyeleriyle giderilebilir. Sinemamızın konusunda deneyimli kişileri, bu amaç doğrultusunda bu atölyede atölye eğitmeni olarak görev alacaktır.

Yapım-Yönetim ön atölyesinde bir proje şöyle ele alınacaktır:

Yapım: Deneyimli yapımcılar, prodüksiyon amirleri, film muhasebesi uzmanları ve bakanlık uzmanından oluşan atölye kurulu, projenin gerçek bütçesi tespit edilip eldeki kaynakla hangi bölüme ne kadar para ayrılması planlaması üzerine detaylı bir çalışma yapılacaktır.

Gerektiğinde senaryo, ortaya çıkan mali tabloya göre özü değişmeden daha işler hale getirilecektir. Bütçe yetersizliğini çözmek için ek fonlar ve ortak yapımcı arama deneyimleri paylaşılacaktır. Bakanlığın teslim takvimi konusunda uyarılar incelenerek yapım ve teslim takvimi tam olarak ortaya konmuş olacaktır.

Yönetmenlik: İlk film deneyimi en zor başlangıçtır. Yönetmen bir senaryoyu hayal ettiği estetik kaygı ve söylem biçimiyle ortaya koyacaktır. Ama set başladığında, önceden kendini gerçekçi bir zemine çekecek ön çalışma yapmamışsa, çekim aşamasında estetiği ve biçimi bir kenara bırakıp işi kotarmak gibi bir zorunluluğa düşecektir. İşte bunu önlemek için deneyimli yönetmenler eşliğinde proje ele alınıp bu kötü sonuçun nasıl önleneceğinin detayları üzerine bir çalışma yapılacaktır.

Cast: Oyuncu seçimi ve karekter analizleri, üzerinde detaylı durulmayan konulardan biridir. Bu atölyede yönetmen, yapımcı, oyuncu ve cast yönetmenleri birlikte proje üzerinde çalışarak projeye en uygun önerileri sunabilirler.

Teknik: Digital teknolojinin yarattığı format kargaşasını aşmak için hem kamera-lens hem de kurgu, ses ve kopya konusundaki uyumu ve estetiği yakalamak için alanında uzmanlar projeye uygun yolu önerebilecekler. Bu konuda iyi ve kötüyü gösterebilecekleri film gösterimleri yapabileceklerdir.

Dağıtım-Pazarlama: Dağıtım şirket temsilcileri, salon sahipleri ve uluslararası pazarlama projesyonelleri de şimdiye kadar yapılanları örneklendirerek bu projenin hangi yolu izlemesi konusunda nasıl gerçekçi olunur üzerine deneyimlerini paylaşacaklardır.

Etkinlik Takvimi ve Program:

Etkinlik, bakanlık destekleme kurullarının sonuçları açıklamasının hemen ardından başlayacaktır.

Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleme kurulu sonuçlarını açıklamasının ardından Yapım-Yönetim Atölyesi başvuruları kabul edip projeleri sıraya koyarak çalışma programını yayınlayacaktır.

Örneğin 2016 yılının ilk toplantısında verilen kısa film ve belgesel için atölyeler hemen başlatılmalıdır. Tahminen Nisan 2016 ilk haftasında açıklanması beklenen yapım desteklerinin ilanı tarihinden itibaren atölyeye başvurular kabul edilmeye başlanacaktır. İki hafta içinde çalışma programı ilan edilecektir.

Programlar başvuru sayısına göre gruplara bölünüp (örneğin 10 projelik gruplar) 4 haftalık çalışmalarla sonuca gidilecektir. İlk grubun atölyesi bitince arkasından diğer 10 projelik geliştirme atölyesi devreye girecektir.

Bu atölyelerin sonuçları hem programa katılan proje sahiplerine hem de bakanlığa bir rapor olarak sunulacaktır.

Devamlılık:

Programın devamlılığı, Sinema Genel Müdürlüğü’nün her destek toplantısının sonuçlanmasına paralel olarak sürdürülecektir. Yani bakanlık 2016 yılı içinde 3 destek toplantısı yapıp sonuç açıkladıysa geliştirme atölyeside ona parelel olarak çalışma başlatacaktır.

Film Yapım-Yönetim Atölyesi bir kereye mahsus bir program olarak görülmemelidir. Bu program sürekliliği olan bir Film Yapım ve Yönetim Akademisi gibi tasarlanmalı ve sürekliliği olmalıdır. Bu yolla ülke sinemamızın standartlarını yükselten, daha iyi pazarlanmasını sağlayan, dış tanıtımımızı daha planlı yapan, kalıcı bir sinema politikası oluşturan, veri biriktirme ve istatistik oluşturmamıza olanak sağlayan, dolayısıyla konuyla ilgili doğru gelecek politikaları oluşturulmasına katkı verecek bir merkez olma şansını kullanmış olacağız.

Fazla kilolardan mı şikayetçisiniz? O halde neden mide küçültme ameliyatı nı denemiyorsunuz. mide küçültme ameliyatı, zayıflamak isteyenler için kesin bir çözüm sunuyor. Üstelik çok kısa bir süre içersinde hayal ettiğiniz kilolara kavuşabilirsiniz.
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir. Bu kapılarla dış avlunun cümle kapısı, ozamana kadar benzeri görülmemiş bronz kapılardır. Kubbeden aşağı doğru indikçe mekan yayılmaktadır. Bu piramidel yükselme ve yayılma sonucunda göz yanlara ve yukarıya doğru aynı mesafelere ulaşmaktadır. Bu özelliklerden dolayı, mekanın neresinde olursanız olun, bütün mekana hakim görüş sağlarsınız. Kubbe yaklaşık olarak 43 metre yükseklikte ve köşeleri pandantifle doldurulmuş 4 muazzam kemer üzerine oturtulmaktadır. Caminin su basmanı üzerinde olması ve kubbe yüksekliği nedeniyle pencereleri oldukça fazladır. Böylece caminin içini süsleyen binlerce çini ve kalem işleri tatlı ışık altında görülmektedir. Caminin içindeki en önemli unsur, ince işçilikle yontulmuş mermerden yapılma mihraptır. Bitişik duvarları, seramik çinilerle kaplanmıştır fakat çevresindeki çok sayıdaki pencere onu daha az ihtişamlı gösterir. Mihrabın sağında, Caminin en kalabalık halinde dahi olsa, herkesin imamı rahatça duyabileceği şekilde dekore edilmiş mimber bulunur. Caminin içi her katında alçak düzeyde olmak üzere 50 farklı lale deseninden üretilmiş 20binden fazla çini ile döşenmiştir. Alt seviyelerdeki çiniler, geleneksel galerideki çinilerin desenleri çiçekler meyveler ve servilerle gösterişli ve ihtişamlıdır.
Onlarca birbirinden farklı ribon çeşidiyle firmamız, sizlere en kaliteli ürünü en uygun fiyatlardan vermeyi amaçlıyor. Resin ribonlar daha çok sentetik ve plastik etiketler için uygundur. Fiyatları Wax Resine göre daha pahalıdır. Resin ribon en dayanıklı ribon çeşididir. Aşınmaya, kimyasallara ve yüksek ısıya maruz kalacak etiketlerde tercih edilir.Tekstil baskılarında en ağır yıkamalara dayanıklı ribon olan resin ribon alkol testinde de çıkmamaktadır. Resin ribonla polyester, polimid, polipropilen ve polietilen etiketlere baskı yapmak mümkündür. Reçine oranı diğer türlere kıyasla en yüksek seviyededir. Karışımında karbon, bazı kimyasallar, reçine ve balmumu kullanılır. Wax Resin ribonlar adından da anlaşılacağı üzere wax ile resin kalite ribon arasındadır. Fiyat olarak wax ribonların ortalama olarak 2 katı fiyatında resin ribonların ise yarı fiyatındadır. Bazı barkod yazıcılar normalde kağıt bazlı etiketler üzerine baskı için wax ribon kullanılması gerekiyorken wax resin ribona ihtiyaç duyarlar. Bu durum barkod yazıcının baskı kafası ile alakalıdır. Wax ribon, genel amaç ile ekonomik olarak termal transferi yapılmasını sağlayan ribon çeşididir. Kağıt bazlı etiketlere baskı alırken kullandığımız wax ribonlar uygun fiyatları ile de baskı maliyetini düşüren ribon çeşididir. Plastik bazlı etiketler hariç diğer tüm etiketlerin %90′ ına yakınına wax ribon ile baskı alabilirsiniz.
mide küçültme ameliyatı, zayıflamak isteyenler için kesin bir çözüm sunuyor. Üstelik çok kısa bir süre içersinde hayal ettiğiniz kilolara kavuşabilirsiniz.
tüp mide, mide küçültme ameliyatı
tüp mide, mide küçültme ameliyatı
En güzel cami halısı burda.
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
Barkod Etiketi üretimi yapan firmaların işi ciddi bir iştir. Bu anlamda sizin de hangi firmayla çalışma yatığınız çok büyük önem taşır. Kullanım alanı sınırsızdır. Her alanda ve her sektörde bu etiketlere ihtiyaç duyulur. Etiket çeşitleri ve Barkod etiketleri, seri üretimle hazırlanmaktadır. Etiketler ahşap, plastik, metal ya da cam gibi ambalajlı ürünlerin üzerilerine ugulanır.
Mide botoksu midenin belirli yerlerine botoks maddesi enjekte etme suretiyle midedeki kasların çalışmasını sınırlandırmayı ve sayede midenin gıdaları sindirim sürecini yavaşlatarak buna bağlı olan açlık-tokluk hissi süresinin de uzatılmasını amaçlayan ameliyatsız kolay kilo verme tedavisidir. Botoks uygulanırken, midenin detaylı şekilde içerden görüntülenmesini sağlayan endoskopi uygulaması ile gerçekleştirilir. Bu sayede hastaya sadece gastroskpik uygulaması kadar bir rahatsızlık olur. Özellikle diyet programlarına ve düzenli egzersizlere uymakta zorlanan ve buna bağlı olarak da obeziteye yakalanan, bu yüzdende obezitenin sebep olduğu çeşitli sağlık sorunları olan kişiler için mide botoksu bir devrim niteliğindedir ve son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
mide küçültme ameliyatı diyet programlarına ve düzenli egzersizlere uymakta zorlanan ve buna bağlı olarak da obeziteye yakalanan, bu yüzdende obezitenin sebep olduğu çeşitli sağlık sorunları olan kişiler için mide botoksu bir devrim niteliğindedir ve son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Termal Etiket Eco Termal etiket, yüzeyinde hami bir katman bulunmayan miktar çeşididir. Kumbara üzerine termal lamine edilmesi sonucunda oluşmaktadır. Kullanılan barkod yazıcının baş bölgesindeki ısı beraberlik birlikte termal sıvılaşma özelliği gösterir dahi bu şekilde Eco termal etiketin üzerine baskı alınır. Bu termal etiketlere yumruk termal olarak (ısıyla) yapılır ve yerde yüzden ribon kullanılmaz. Ribon kullanımı olmadığı için tahakküm maliyeti sıfıra yakındır.
Caminin önünde ve iki yanında geniş Cami Halısı dış avlusu olup duvarlarla çevrilidir. Zemin kaplama malzemesi kategorisine giren cami halıları, cami ye girerken ilk göze çarpan bir dekordur. Dekoru farklı yapan ise, halıdaki desen, ipliğin kalitesi ve motifteki göz alıcı tasarımlardır. Betonarme zemini kaplamasının dışında cemaatin rahat bir şekilde ibadet etmesini sağlayan cami halıları kaliteli malzemelerden ipliklerden üretilir. Halının dokusundaki sıklıkla orantılı olan kalite, dokunulduğunda kendini belli eder. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, sekiz kapıdan girilir. Avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir.
Dijital Baskı ve baskı etiketi teknolojileri geliştikçe firmaların büyük ebatlı etiket ihtiyaçlarına da dijital çözümler sunulmaya başlamıştır. Böylece, birbirinden canlı renklerin ve kusursuz çizgilerin hakimiyetindeki büyük ebatlı dijital baskı etkileri; kurumsal firmaların reklam kampanyalarındaki en iddialı unsurlarına dönüşmüştür.
Botoks esas olarak ciltte kırışık azaltmak amacıyla çok yaygın kullanılmaktadır ve tehlikeli bir yan etkisi bilinmemektedir. Mide botoksu uygulaması ise standart bir endoskopik işlem olduğundan literatürde bildirilmiş önemli bir yan etkisi bulunmamaktadır. Kas hastalığı olanlar ve botoksa karşı alerjisi olan kişilerde işlemin uygulanması uygun değildir. Botoks işlemleri genel olarak estetik operasyonlarda, ciltteki kırışıklıkları azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu noktada hem estetik, hem de obezite tedavisi amaçlı yapılan botoks uygulamalarının uygun hastalara yapıldığında bilinen herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Kas hastalığı yaşayan, botoks alerjisi olduğunu düşünen ve gastrit, ülser vb. mide rahatsızlığı olan hastalar durumlarının hekimlerine belirtmeli ve gerekli tetkiklerin yapıldığına dikkat etmelidir. Bunun yanı sıra hastaların botoks uygulaması yaptırırken tecrübeli bir hekim ve tam donanımlı bir hastane tercih etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Nasıl uygulanır?

Anestezi Hekimi eşliğinde endoskopik yöntemle kesisiz olarak mideye ulaşılır ve mide içerisinde ortalama 20 noktaya yapılan Botulinum toksini sayesinde uzun açlık süresi, geç acıkma, iştah kontrolü ve çabuk doyma gibi etkiler kazandırılan hasta hızla kilo verir.

İşlem endoskopik yolla, ameliyat riskine girmeden ve özel bir hazırlığa gerek duyulmadan yapılabilmekte ve 10-15 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabilmektedir. 1-2 saat sonra kişi sosyal yaşantısına dönebilir.

Mide botoksu sonrasında nelere dikkat etmek gerekir?

Fastfood gibi hızlı tüketilen gıdalar, asitli içecekler tüketilmesi zararlıdır. Botoks uygulanan hastalar daha geç acıkmakta, daha az porsiyonlarla doymakta, daha erken tokluk hissetmektedir.

Mide Botoksu Kimler için Uygundur?

Mide botoksu aslında kilo vermek isteyen herkese uygulanabilir. Bu işlem bir ameliyat değildir. Ancak hasta seçimi önemlidir. Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan ve ameliyat ile başarı elde edilebilecek hastalarda mide botoksunun çok faydalı olmayacağını söylemek gerekir. Bu noktada fazla kiloları olan ama ameliyat edilecek kadar da obez olmayan ve kilo vermek isteyen hastalar ideal hasta grubunu oluşturur. Midesinde ülser veya gasrit olan hastalarda ise öncelikle bu hastalıkların uygun tedavisi gerçekleştirildikten sonra mide botoksu uygulanabilir.