:::: MENU ::::

Cüneyt Cebenoyan’ın acı vefatı

cuneyt-cebenoyan23-696x385

Sinema eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan’ı elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Tüm sinema camiasının, sevenlerinin, ailesi ve yakınlarının başı sağolsun…


Cengiz Sezici’yi kaybettik

unlu-oyuncu-cengiz-sezici-hayatini-kaybetti,ZFEjXdNf3U-5sfHbFTJOoQ

Sinema emekçisi, oyuncu Cengiz Sezici’yi kaybettik. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz…


FİLMYÖN’den YÖNETMENLER BİRLİĞİ YÖN-BİR’E DAVET

Ülkemizdeki sinema ve dizi film üretiminde yaşanan belirgin artış, sektörümüze olumlu yansımış olmakla birlikte, çalışma koşulları ve telif hakları gibi alanlardaki birçok sorunun doğmasına da neden olmuştur.

Bir süredir YÖN-BİR adı altındaki bağımsız bir oluşum olarak bir araya gelen dizi ve sinema çalışanlarının dile getirdikleri bu sorunlar, zaten sektörümüzün temel sorunlarıdır. Bunlarla ilgili her alanda çalışmalar yapılmakta ve resmi makamlarla ciddi mesailer geçirilmektedir.

Böylesi bir oluşumun ortaya çıkması ve temel sorunlara dair çözüm yolları aramasını, oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendirmekteyiz. Zira bu sorunlar ortaya kondukça, çözüm yerleri ve yolları da zorlanacak demektir. Bu doğrultuda, YÖN-BİR içinde yer alan tüm meslektaşlarımızın yaptıkları iş alanına göre, kurulu ve çalışır durumdaki ilgili dernek, meslek birliği ve sendikalarda yer alarak ve ortak sesi yükselterek daha da etkili olabileceği kanaatindeyiz.

Film Yönetmenleri Derneği olarak, YÖN-BİR içinde yer alan yönetmenleri derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. Birinci yönetmen yardımcılığı yapmış asistan arkadaşlarımız da ‘’faydalanan üye’’ statüsünde yine derneğimize üye olabilirler.

Ortak sesi ne kadar güçlü çıkarırsak, o kadar dinlenir ve başarır olacağımız görüşündeyiz.

Film Yönetmenleri Derneği
Yönetim Kurulu


Yavuz Özkan’ı kaybettik

Filmyön’ün kurucularından ve uzun süre derneğimizin başkanlığını yapmış olan, usta yönetmen Yavuz Özkan’ı kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve tüm sinema camiasının başı sağolsun.


Yavuz Özkan’a acil şifalar dileriz

yavuzozkan

Derneğimizin kurucularından ve uzun süre başkanlığını yapmış olan sinemamızın değerli yönetmeni Yavuz Özkan, sağlık sorunları nedeniyle hastanede kontrol altındadır. Acil şifalar diliyor ve kendisini, başlamak üzere olduğu yeni filminin setinde bir an önce görmeyi umut ediyoruz.


Nuh Tepesi’neTribeca’da iki ödül

Cenk Ertürk’ün yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Nuh Tepesi, New York’taki Tribeca Film Festivali’nde ‘en iyi senaryo’ (Cenk Ertürk) ve ‘en iyi erkek oyuncu’ (Ali Atay) ödüllerine layık görüldü.

nuh-tepesinden-yeni-bir-afis-geldi-1556182907


Aytaç Arman’ı kaybettik

Usta oyuncu Aytaç Arman’ı kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve sinema camiasının başı sağolsun…

1174072.jpg-r_640_360-f_jpg-q_x-xxyxx


Yeni sinema yasa taslağı için film yönetmenlerinden açıklama

FGENEL YAKLAŞIM
2004 yılında sinema sektörü, ilgili bakanlık ve TBMM ‘nin genel katılımıyla çıkarılmış olan 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklemesi Hakkında Kanun, ülkemiz sinema sanatının önünü açmış, geçmiş dönemlerin yasaklayıcı cezalandırıcı yöntemlerini ortadan kaldırmıştır. Bu açılımla sinemamız nitelik ve nicelik olarak ciddi bir gelişme, büyüme ve uluslararası başarılar elde etmiştir.
Yürürlükteki yasanın eksiklerini revize ederek sinemamızın ulusal ve uluslararası alanda daha da gelişmesi için Sinema Genel Müdürlüğü ve sinema sektörü uzun süredir uyumlu ortak bir çalışma yürütmüş olmakla birlikte taslağın meclise gönderilen hali üzerinde farklı görüşler ortaya çıkmıştır.
Bizler bu ülkede eser üreten yönetmenler olarak Meclisimizin ilgili komisyonuna sunulan yasa taslağının son halini incelediğimizde bazı maddeler üzerinde görüşlerimizi sizlere iletmenin sektörümüz ve dolayisiyle ülkemiz açısında daha faydalı olacağı kanaatine vardık.
GÖRÜŞLERİMİZ
1-Taslak, yürürlükteki kanunun eksiklerini giderici ve destekleme biçimini daha da kolaylaştırıcı bir öz taşımaktadır. Desteklerin geri ödemesiz bir şekle dönüşmesi ile oldukça ileri bir yaklaşım gösterilmiştir. Ayrıca ortak dış yapım desteğinin tanımlanmış olması ise hem ülkemizin tanıtımı açısından önemli bir adım olmuş, hem de sektörümüzün yapacağı işbirlikleri ile elde edeceği deneyim ve pazarlama kapasitesine önemli katkı sağlayacaktır. Bunların dışında da sektöre katkı sağlayacak önemli ekler yapılmıştır.
2-Her çıkan yeni yasa nasıl ki evrensel bir ilke olarak “geriye doğru işlemez” prensibine uygun davranmak zorundaysa , yine her çıkan yasa bir önceki yasanın getirdikleri olumlu maddelerin de gerisine düşemez ilkesinden hareket etmelidir.
Bu anlamda önerilen teklifte bazı maddeler eski yasanın gerisine düşmüştür.

a) MADDE 7: Eski yasa 12 Eylül yasaklarını ortadan kaldırmış ve “Yasaklama ve Sansürleme” yerine sınıflandırma yolunu seçmişken: Yeni önerilen yasanın “Uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz” önermesi bir geriye gidiştir. 30 yıl geriye gitmek Türkiye’ye yakışmayacaktır
b) Aynı maddede yer alan ve ülkemizde düzenlenen film haftaları ve festivallere davet edilen filmlerin sınıflandırmaya tabi tutulması da önemli bir sorunu beraberinde getirecektir. Örneğin A festivali ortalama 200-250 filmle program yapmaktadır. Bu filmlerin o süre içinde değerlendirilip sınıflandırılması ve bu neticeye göre program yapılıp kataloglar basılmasını imkansız hale getirir. Kaldi ki değerlendirme kurulunun bu kadar filmi izleyip değerlendirme yapması da zaten imkansız bir şeydir… Önerilen yasaya göre “Eğer değerlendirmeye sokulmayacaksa +18 yaş işareti konur” maddesi her durumda (örneğin çocuk filmleri festivali vb) işleyebilecek bir madde değildir,ayrıca haftalık olarak çekilip tv’lerde yayınlanan dizilerin bu kadar şiddeti ve ayıbı içerdiği halde bir sınıflandırmaya tabi tutulmazken, sinema filmlerinin bu kadar yaygın izlenmemesine rağmen böyle sert ve yasaklayıcı bir denetime tabi tutulmaya çalışılması da zaten temelsiz bir yaklaşımdır.

c) MADDE 6’da yer alan değerlendirme komisyon üyelerinin belirlenme biçimi son derece sakıncalıdır. Komisyonu oluşturan 7 üyenin sadece üçünü Sinema Meslek Birlikleri önerebilecek. Bu önerilen 3 üye içinden bakanlık uygun bulduğunu seçecek ve uygun bulmadığının yerine yeni öneri isteyecek. Geri kalan 4 üyeyi ise yine bakanlık kendi inisiyatifi ile seçecek. Bu komisyonların doğru proje seçebilmesi için özellikle yönetmen, yapımcı ve senarist ağırlıklı olması, yani sinema sektörünün esas çoğunluk ta olması şarttır. Yasa bu haliyle çıkarsa değerlendirmeler sinemayı değil, her siyasi iktidarın seçtiği “özel” üyelerle kendi siyasi/sanatsal vb görüşlerine yakın bireylere yönelir ki bu da sinemamızın önünün daha da açılması hedefimizi tökezletir ve bu yasa eliyle sinemamızın önünü tıkar. Siyasetler üstü mesleki yeterlilik kurulların oluşumunun ana ilkesi olmalıdır.

d) MADDE 9: “Sinema Donanım Desteği” bu olumlu destektir. Ama asıl sorun bu günde büyük tartışmalar neden olan salon tekelleşmesi ve keyfiyettir. Sektörün “anti tekel yasasına aykırı” itirazlarına rağmen Mars/AFM birleşmesi, yapımcı,aynı zamanda dağıtımcı ve aynı zamanda salon sahibi tekelleşmelere izin verilerek bu günkü problemin temeli oluşturulmuştur. Bu gün salon tekelleşmesinin yarattığı sorunlara itiraz eden gişe temelli film yapan şirketler, daha önceleri kendileri büyük salon zincirini elinde tutanlara baskı yaparak , bağımsız filmlerin dağıtımını engelleme yoluna gitmişlerdi. Şimdi ise bu büyük tekelleşmenin zararları ile kendileride karşı karşıya kalmışlardır. Bu gün büyük salon işletmecileri bağımsız filmlere kapılarını tamamen kapatmış durumdadırlar.Bütün Avrupa’da olduğu gibi bağımsız salonlar zincirinin oluşturulması ve bu oluşumun olabilmesi için de yerel yönetimlerin ve bakanlığın bu salonlara yıllık destek vermeleri gereklidir. Yoksa dünyada ülke sinemamızın yüzünü güldüren Türkiye’nin adını dünyada duyuran bağımsız sinema yaşayamaz. Bakanlığın desteklediği filmlerin sinemalarda gösterim alanı bulamamasının altında yatan neden budur. Bu nedenle bu yasada yaygın gösterim salonlarının dışında bağımsız filmlere salonların açılmasını teşvik edecek bir maddenin olması zaruridir. Bağımsız filmleri özellikle de bakanlığın desteklediği filmleri gösteren sinema salonlarına destek verilmesi çok faydalı olacaktır. Bu destek sayesinde salon sahibi destek aldığı için daha ucuz biletle bağımsız filmi salonuna sokacak ve seyirciyle buluşmasına ortam yaratacaktır. Bu destek aynı zamanda sinema izleyicisini de desteklemek anlamı taşıyacaktır. Zaten bu yasanın var olma nedeni ülkemizde nitelikli sinema sanatının üretimi ve bilinçli bir seyirci ortamının yaratılmasıdır.Tüm Avrupa’da bu yöntemle bağımsız sinema salon zincirleri oluşturularak sinema sanatı öncelikli filmlerin seyirceye ulaşmasına ortam sağlanmıştır.

e) MADDE 14’de tanımlanan çekim alanlarında izin, ücret ve güvenlikle ilgili Koordinasyon Kurullarının işleyişi daha açık tanımlanmalıdır. Aksi taktirde çekilecek filmlerin senaryolarını isteyip ve bu senaryoların bölgede çekilip çekilmeyeceğine karar vermeye kalkan bir makamla karşılaşabiliriz. Bu da yıllardır sıkıntısı çekilen ortak dış yapımların Türkiye’ye gelmesinin temel nedeni olan bürokratik engelin daha da derinleşmesine neden olur.

f) MADDE 10 geçici 4- Teklif kanunun yürürlüğe girmesinden önce destek almış ve sözleşme imzalayarak mali taahhütlerini tamamlamış ama hala filmleri yapım aşamasında olanların bu kanundan yararlanmasında bir sorun olmamalıdır. Çünkü bu konuda yeni yasanın sözleşme kurallarından farklı bir şey olmayacaktır. Sadece yeni yasanın önerdiği “GERİ ÖDEMESİZ” işleminden yararlanmış olacaklardır. Bu da ilgili makamları bürokratik mesaiden kurtaracaktır.

SONUÇ
Her yeni yasa bir önceki yasaya göre daha ileride daha ön açıcı ve kolaylaştırıcı olmalıdır. Ayrıca her yasanın temelinde olması geren “Yasanın Ruhu” ilkesinde, devlet ve yasa koyucu vatandaşlarına güvenme duygusunu kaybetmemelidir.
Yüce meclisimizin gereğini en iyi şekilde yapacağına güvenerek, yukarıda bahsettiğimiz hayati konuların da yeniden incelenerek yasanın daha çağdaş ve dünya standartlarına daha uygun bir yasa olacağı inancıyla çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Film YönetmenleriAram Gülyüz’ü kaybettik…

Bugüne dek 200′e yakın sinema filmi ve dizinin yönetmenliğini üstlenmiş, Türk sinema tarihinin usta ismi Aram Gülyüz hayatını kaybetti. Ailesine, sevenlerine ve tüm sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz…


Sayfalar:12345
Fazla kilolardan mı şikayetçisiniz? O halde neden mide küçültme ameliyatı nı denemiyorsunuz. mide küçültme ameliyatı, zayıflamak isteyenler için kesin bir çözüm sunuyor. Üstelik çok kısa bir süre içersinde hayal ettiğiniz kilolara kavuşabilirsiniz.
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir. Bu kapılarla dış avlunun cümle kapısı, ozamana kadar benzeri görülmemiş bronz kapılardır. Kubbeden aşağı doğru indikçe mekan yayılmaktadır. Bu piramidel yükselme ve yayılma sonucunda göz yanlara ve yukarıya doğru aynı mesafelere ulaşmaktadır. Bu özelliklerden dolayı, mekanın neresinde olursanız olun, bütün mekana hakim görüş sağlarsınız. Kubbe yaklaşık olarak 43 metre yükseklikte ve köşeleri pandantifle doldurulmuş 4 muazzam kemer üzerine oturtulmaktadır. Caminin su basmanı üzerinde olması ve kubbe yüksekliği nedeniyle pencereleri oldukça fazladır. Böylece caminin içini süsleyen binlerce çini ve kalem işleri tatlı ışık altında görülmektedir. Caminin içindeki en önemli unsur, ince işçilikle yontulmuş mermerden yapılma mihraptır. Bitişik duvarları, seramik çinilerle kaplanmıştır fakat çevresindeki çok sayıdaki pencere onu daha az ihtişamlı gösterir. Mihrabın sağında, Caminin en kalabalık halinde dahi olsa, herkesin imamı rahatça duyabileceği şekilde dekore edilmiş mimber bulunur. Caminin içi her katında alçak düzeyde olmak üzere 50 farklı lale deseninden üretilmiş 20binden fazla çini ile döşenmiştir. Alt seviyelerdeki çiniler, geleneksel galerideki çinilerin desenleri çiçekler meyveler ve servilerle gösterişli ve ihtişamlıdır.
Onlarca birbirinden farklı ribon çeşidiyle firmamız, sizlere en kaliteli ürünü en uygun fiyatlardan vermeyi amaçlıyor. Resin ribonlar daha çok sentetik ve plastik etiketler için uygundur. Fiyatları Wax Resine göre daha pahalıdır. Resin ribon en dayanıklı ribon çeşididir. Aşınmaya, kimyasallara ve yüksek ısıya maruz kalacak etiketlerde tercih edilir.Tekstil baskılarında en ağır yıkamalara dayanıklı ribon olan resin ribon alkol testinde de çıkmamaktadır. Resin ribonla polyester, polimid, polipropilen ve polietilen etiketlere baskı yapmak mümkündür. Reçine oranı diğer türlere kıyasla en yüksek seviyededir. Karışımında karbon, bazı kimyasallar, reçine ve balmumu kullanılır. Wax Resin ribonlar adından da anlaşılacağı üzere wax ile resin kalite ribon arasındadır. Fiyat olarak wax ribonların ortalama olarak 2 katı fiyatında resin ribonların ise yarı fiyatındadır. Bazı barkod yazıcılar normalde kağıt bazlı etiketler üzerine baskı için wax ribon kullanılması gerekiyorken wax resin ribona ihtiyaç duyarlar. Bu durum barkod yazıcının baskı kafası ile alakalıdır. Wax ribon, genel amaç ile ekonomik olarak termal transferi yapılmasını sağlayan ribon çeşididir. Kağıt bazlı etiketlere baskı alırken kullandığımız wax ribonlar uygun fiyatları ile de baskı maliyetini düşüren ribon çeşididir. Plastik bazlı etiketler hariç diğer tüm etiketlerin %90′ ına yakınına wax ribon ile baskı alabilirsiniz.
mide küçültme ameliyatı, zayıflamak isteyenler için kesin bir çözüm sunuyor. Üstelik çok kısa bir süre içersinde hayal ettiğiniz kilolara kavuşabilirsiniz.
tüp mide, mide küçültme ameliyatı
tüp mide, mide küçültme ameliyatı
En güzel cami halısı burda.
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
Barkod Etiketi üretimi yapan firmaların işi ciddi bir iştir. Bu anlamda sizin de hangi firmayla çalışma yatığınız çok büyük önem taşır. Kullanım alanı sınırsızdır. Her alanda ve her sektörde bu etiketlere ihtiyaç duyulur. Etiket çeşitleri ve Barkod etiketleri, seri üretimle hazırlanmaktadır. Etiketler ahşap, plastik, metal ya da cam gibi ambalajlı ürünlerin üzerilerine ugulanır.
Mide botoksu midenin belirli yerlerine botoks maddesi enjekte etme suretiyle midedeki kasların çalışmasını sınırlandırmayı ve sayede midenin gıdaları sindirim sürecini yavaşlatarak buna bağlı olan açlık-tokluk hissi süresinin de uzatılmasını amaçlayan ameliyatsız kolay kilo verme tedavisidir. Botoks uygulanırken, midenin detaylı şekilde içerden görüntülenmesini sağlayan endoskopi uygulaması ile gerçekleştirilir. Bu sayede hastaya sadece gastroskpik uygulaması kadar bir rahatsızlık olur. Özellikle diyet programlarına ve düzenli egzersizlere uymakta zorlanan ve buna bağlı olarak da obeziteye yakalanan, bu yüzdende obezitenin sebep olduğu çeşitli sağlık sorunları olan kişiler için mide botoksu bir devrim niteliğindedir ve son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
mide küçültme ameliyatı diyet programlarına ve düzenli egzersizlere uymakta zorlanan ve buna bağlı olarak da obeziteye yakalanan, bu yüzdende obezitenin sebep olduğu çeşitli sağlık sorunları olan kişiler için mide botoksu bir devrim niteliğindedir ve son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Termal Etiket Eco Termal etiket, yüzeyinde hami bir katman bulunmayan miktar çeşididir. Kumbara üzerine termal lamine edilmesi sonucunda oluşmaktadır. Kullanılan barkod yazıcının baş bölgesindeki ısı beraberlik birlikte termal sıvılaşma özelliği gösterir dahi bu şekilde Eco termal etiketin üzerine baskı alınır. Bu termal etiketlere yumruk termal olarak (ısıyla) yapılır ve yerde yüzden ribon kullanılmaz. Ribon kullanımı olmadığı için tahakküm maliyeti sıfıra yakındır.
Caminin önünde ve iki yanında geniş Cami Halısı dış avlusu olup duvarlarla çevrilidir. Zemin kaplama malzemesi kategorisine giren cami halıları, cami ye girerken ilk göze çarpan bir dekordur. Dekoru farklı yapan ise, halıdaki desen, ipliğin kalitesi ve motifteki göz alıcı tasarımlardır. Betonarme zemini kaplamasının dışında cemaatin rahat bir şekilde ibadet etmesini sağlayan cami halıları kaliteli malzemelerden ipliklerden üretilir. Halının dokusundaki sıklıkla orantılı olan kalite, dokunulduğunda kendini belli eder. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, sekiz kapıdan girilir. Avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir.
Dijital Baskı ve baskı etiketi teknolojileri geliştikçe firmaların büyük ebatlı etiket ihtiyaçlarına da dijital çözümler sunulmaya başlamıştır. Böylece, birbirinden canlı renklerin ve kusursuz çizgilerin hakimiyetindeki büyük ebatlı dijital baskı etkileri; kurumsal firmaların reklam kampanyalarındaki en iddialı unsurlarına dönüşmüştür.